در طول تاریخ خوانده ایم کشورهای ضعیف نامی از آنها برده نخواهدشد

رأی‌دادن و انتخاب اصلح حجت شرعی است

اجلاسیه «شهدای غریب» لرستان برگزار می شود

حضور با شکوه مردم در انتخابات موجب تقویت جوشش‌های انقلاب می‌شود

ایجاد زنجیره اقتصاد کشاورزی در لرستان

مراسم دعای عرفه در مناطق مختلف لرستان برگزار شد

بکارگیری تمام ظرفیت‌ها برای کنترل و اطفای حریق در کوهدشت

جاده بین مزارع سه آسیابه شهرستان کوهدشت افتتاح شد

با کاوش و خوانا سازی قلعه زاغه رومشگان این بنای دوهزار ساله بهره برداری فرهنگی خواهد شد

سنجش مهارت کشور در دستان فرزند شایسته لرستان