آغاز برداشت انار باغات «تنگ سیاب»کوهدشت

آغاز برداشت انار باغات «تنگ سیاب»کوهدشت

آبان ماه، فصل برداشت انار از باغات «تنگ سیاب»کوهدشت آغاز می گردد. از ابتدای آبان ماه، فصل برداشت انار از باغات «تنگ سیاب»کوهدشت آغاز می گردد. به گزارش پایگاه خبری صدای طرهان ، از ابتدای آبان ماه فصل برداشت انار از باغات «تنگ سیاب»کوهدشت آغاز می گردد انتهای پیام/