ظرفیت‌های کمیته‌ امداد برای ایجاد اشتغال در استان لرستان به‌کار گرفته می‌شود

ظرفیت‌های کمیته‌ امداد برای ایجاد اشتغال در استان لرستان به‌کار گرفته می‌شود

استاندار لرستان تصمیمات گرفته‌ شده در دیدار با رئیس کمیته‌ امداد کشور را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در این جلسه خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمیته‌ امداد در جهت محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال در این استان شدیم.