نصب دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های شهرستان رومشکان

نصب دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های شهرستان رومشکان

جلسه با حضور کلیه اعضا کارگروه آرد و نان شهرستان و رئیس بانک سپه رومشکان برگزار شد در خصوص گزارش تیم‌های رصد و پایش گندم و آرد شهرستان و جریمه واحدهای متخلف و تشویق واحدهایی که عملکرد مطلوب دارند نیز تصمیم‌گیری شد.