بیست و چهارمین جشنواره تکریم از خیرین مدرسه ساز لرستان برگزار شد

بیست و چهارمین جشنواره تکریم از خیرین مدرسه ساز لرستان برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به سرانه پایین فضاهای ورزشی برای دانش آموزان ، اذعان داشت : توجه به ارتقا و توسعه فضاهای آموزشی و بهبود زیرساخت های آن موجب ارتقای روحیه و شادابی دانش آموزان و معلمین خواهد شد .