لزوم جبران‌خسارات‌سدسیمره به کوهنانی‌
حجت‌الاسلام والمسلمین آروانی امام جمعه کوهنانی

لزوم جبران‌خسارات‌سدسیمره به کوهنانی‌

نباید کسانی با حاشيه سازی و انکار سابقه و امتيازات کوهنانی‌ یا مصادره برخی خصوصیات مانع رشد و توسعه‌ کوهنانی‌ شوند