یک آرامش نسبی بر بازار استان حاکم است/ نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در انعکاس فعالیت‌های جهاد کشاورزی
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

یک آرامش نسبی بر بازار استان حاکم است/ نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در انعکاس فعالیت‌های جهاد کشاورزی

رسانه‌ها ما را در رسیدن به اهداف‌مان یاری رسانند، اظهار کرد: جهاد کشاورزی قبلا فقط مسئولیت تولید را بر عهده داشت و مراحل توزیع و نظارت بر عهده صمت بود اما به محض استقرار دولت سیزدهم این مسئولیت نیز به جهاد کشاورزی واگذار شده و حداقل 70 درصد از وقت ما را بازار و تنظیم بازار پر می‌کند.