قاتل فراری کوهدشتی پس از ۱۵ سال به دام قانون افتاد
دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت

قاتل فراری کوهدشتی پس از ۱۵ سال به دام قانون افتاد

دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت عنوان کرد:دستگاه قضایی با قاطعیت در زمینه اجرای عدالت ، امنیت و آسایش عمومی تلاش می‌کند و با مجرمان و متخلفین برخوردی جدی و بدون اغماض خواهد داشت.