دستگیری دو متهم و کشف ۴ فقره کلاهبرداری اینترنتی درشهرستان کوهدشت
فرمانده انتظامی کوهدشت

دستگیری دو متهم و کشف ۴ فقره کلاهبرداری اینترنتی درشهرستان کوهدشت

فرمانده انتظامی کوهدشت در پایان با بیان نکات ایمنی از شهروندان خواست؛ با افزایش سطح معلومات و آگاهی های خود در خصوص روش های پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی دردام افراد کلاهبردار و درگاه های خرید اینترنتی جعلی گرفتار نشوند.