برقراری ارتباط مردمی با استاندار لرستان از طریق سامانه سامد

برقراری ارتباط مردمی با استاندار لرستان از طریق سامانه سامد

زیویار اظهار داشت: برقراری ارتباط مستقیم مردم با مسئولین و پیگیری مشکلات از ویژگی‌های مهم این سامانه است که در برنامه امروز نیز حدود ۳۰ مورد درخواست در حوزه های درمان، تسهیلات، اشتغال و سایر موارد مشابه مطرح و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در سامانه پیگیری شد.

کشت محصولات آبدوست بهاره در شهرستان کوهدشت ممنوع شد

کشت محصولات آبدوست بهاره در شهرستان کوهدشت ممنوع شد

به گزارش خبر نگار پایگاه خبری صدای طرهان از کوهدشت ، مهندس حمزه آزادبخت رئیس اداره منابع آب شهرستان کوهدشت در گفت گو با خبرنگار پایگاه خبری صدای طرهان اظهار داشت: باتوجه به شرایط بحرانی منابع آبی در کشور و خشکسالی های اخیر بخصوص در شهرستان کوهدشت از ممنوع شدن کشت محصولات آبدوست در این