دستگیری متخلف برداشت و حمل غیرقانونی گیاهان کوهی در دلفان

دستگیری متخلف برداشت و حمل غیرقانونی گیاهان کوهی در دلفان

رحمتی گفت: گونه برداشت شده نوعی گیاه مرتعی به نام انخش است که خاصیت دارویی دارد. رامین رحمتی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل برداشت بی رویه این گونه گیاهی توسط افراد متخلف و سودجو، وسعت محدوده رویش این گیاه بسیار کاهش یافته و در آستانه نابودی قرار گرفته است.